Posts

Computer İnformation Security Technologies - Bilgisayar Bilgi Güvenliği Teknolojileri

Kurumsal Sözlük

TCO : Total Cost of Ownership (Mülkiyetin Toplam Maliyeti) sahip olmanın toplam maliyeti, bir şeye sahip olmak veya bunu devam ettirmek için ihtiyaç duyulan toplam para miktarı.  Toplam sahip olma maliyeti. Bir ürünün belirlenen bir süre içinde toplam sahip olma maliyeti.

KPIKey Performance Indicator (Anahtar Performans Göstergesi)  Kısa ve öz ulaşılması arzulanan hedef . Anahtar Performans Göstergesi olarak da Türkçe’ye çevrilmiştir.

ROI : Return On Investment  (Yatırımın geri dönüşü);  yatırım yapılan para miktarına göre bir yatırımda oluşan kazanç ya da kayıpları gösterir.  Yatırım getirisi genellikle yüzde olarak ifade edilir ve çoğu zaman bir şirketin kârlılığını ölçümlemek veya farklı yatırımların verimliliğini karşılaştırmak için kullanılır.

Read more