Computer İnformation Security Technologies - Bilgisayar Bilgi Güvenliği Teknolojileri

Kurumsal Sözlük

TCO : Total Cost of Ownership (Mülkiyetin Toplam Maliyeti) sahip olmanın toplam maliyeti, bir şeye sahip olmak veya bunu devam ettirmek için ihtiyaç duyulan toplam para miktarı.  Toplam sahip olma maliyeti. Bir ürünün belirlenen bir süre içinde toplam sahip olma maliyeti.

KPIKey Performance Indicator (Anahtar Performans Göstergesi)  Kısa ve öz ulaşılması arzulanan hedef . Anahtar Performans Göstergesi olarak da Türkçe’ye çevrilmiştir.

ROI : Return On Investment  (Yatırımın geri dönüşü);  yatırım yapılan para miktarına göre bir yatırımda oluşan kazanç ya da kayıpları gösterir.  Yatırım getirisi genellikle yüzde olarak ifade edilir ve çoğu zaman bir şirketin kârlılığını ölçümlemek veya farklı yatırımların verimliliğini karşılaştırmak için kullanılır.

 

Ayrıntılar;

Toplam Sahip Olma Maliyeti :

Bir ürüne sahip olan kullanıcının karşılaştığı doğrudan ve dolaylı tüm giderleri kapsayan yönetimsel ve finansal bir yaklaşım ve tahmin yöntemi. İşletme ve Muhasebecilikte olduğu kadar günümüzde çevre ekonomisi, pazarlama gibi alanlarda da kullanılan ve gittikçe yaygınlaşan bir kavram halini almıştır.

Toplam Sahip Olma Maliyeti esas olarak söz konusu ürünün alış fiyatı, işletme maliyetleri ve bakım maliyetlerinin toplamıdır. Günümüzde bu hesaplamaya ayrıca bu ürünü satın almış olmaktan kaynaklanan gelir artırıcı etki de dahil edilebilmekte ve ortaya çıkan toplam sahip olma maliyetinden çıkarılarak kısaca TVO olarak ifade edilen “Total Value of Ownership” belirlenmektedir.

KPI Nasıl Belirlenir ?

KPI’ları hazırlamak ve daha iyi anlamak için kullanmak ve işin içinde olmak gerekmektedir. Öncelikli olarak firma içerisinde yöneticinin kendine sorması gereken bazı sorular bulunmaktadır.

  • Hedef işletmenin çalışma alanına ne kadar uygun?
  • Hedef işletmeye özel mi?
  • Hedef  işletme için ulaşılabilir mi?
  • Hedefe ne kadar zamanda ulaşılabilir?
  • Hedefe ulaşılması için geçen süreç ölçülebilir mi?

Bu soruların sorulmasının amacı, başlangıç olarak firma içindeki yapılan işin  KPI’lar ile alakasını görmek ve değerlendirmektir. Örnek olarak işe başlarken yıllık olarak bir kar hedefi belirlendiğini varsayarsak yıl sonuna gelindiğinde ise elde edilen karın hedeflenen değerlerin üzerinde olduğunu düşünelim. Değerlendirme yapılırken sene başında belirlenen hedef düşük mü tutuldu, yoksa farklı nedenler mi ortaya çıktı? gibi konular incelenmelidir.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply