Entries by

Sanallaştırmanın Faydaları

Sanallaştırma (virtualization); misafir olarak isimlendirilenbirden fazla işletim sisteminin aynı fiziksel ekipman kaynaklarını (resources) paylaşarak çalışmasını ifade eder. Sanallaştırma sistemleri kullanıcı ile donanım arasında mantıksal bir katman oluşturarak kullanıcının doğrudan fiziksel sistem kaynaklarına erişmesini engeller. Bu katman kullanıcı taleplerini alarak uygun bir şekilde donanıma ileten, sanallaştırmanın çekirdeği olarak adlandırılan Hypervisor veya VMM (Virtual Machine Monitor) olarak […]

Bulut Bilişim

Cloud Computing – Bulut Bilişim Bulut bilişim; sarf edilen iş gücü ve maliyetleri düşürmek amacıyla, servis sağlayıcı desteğini alarak internet üzerinden sistem kaynaklarının kullanılması için tasarlanmış altyapılardır. Bulut bilişim yapılarında, türüne bağlı olarak bazı riskler ve sorumluluklar servis sağlayıcıya verilmektedir. Bulut bilişimin en önemli avantajları maliyet düşürmek, esneklik, kaynak yönetimi ve sistemlerin yönetim kolaylığı olmasının […]

Kurumsal Sözlük

TCO : Total Cost of Ownership (Mülkiyetin Toplam Maliyeti) sahip olmanın toplam maliyeti, bir şeye sahip olmak veya bunu devam ettirmek için ihtiyaç duyulan toplam para miktarı.  Toplam sahip olma maliyeti. Bir ürünün belirlenen bir süre içinde toplam sahip olma maliyeti. KPI : Key Performance Indicator (Anahtar Performans Göstergesi)  Kısa ve öz ulaşılması arzulanan hedef . Anahtar Performans Göstergesi olarak […]