Posts

Bulut Bilişim Cloud Computing

Bulut Bilişim

Cloud Computing – Bulut Bilişim

Bulut bilişim; sarf edilen iş gücü ve maliyetleri düşürmek amacıyla, servis sağlayıcı desteğini alarak internet üzerinden sistem kaynaklarının kullanılması için tasarlanmış altyapılardır.

Bulut bilişim yapılarında, türüne bağlı olarak bazı riskler ve sorumluluklar servis sağlayıcıya verilmektedir. Bulut bilişimin en önemli avantajları maliyet düşürmek, esneklik, kaynak yönetimi ve sistemlerin yönetim kolaylığı olmasının yanı sıra bazı modellerinde paylaşımlı kaynak kullanımı, sistemlerin başkaları tarafından yönetilmesi, bağımlılık, erişebilirlik gibi ortaya çıkan konular bulut bilişimin dezajantajı olarak görülebilmektedir.

Verilerin bütünlüğü, gizliliği ve güvenliğinin önemli olduğu durumda işletmeler aldıkları bulut hizmetlerini gözetim altında tutmak ve sözleşmeler aracılığıyla kendilerini güven altına almak zorundadır. İlk bulut sağlayıcı hizmetini Amazon firması kitaplarla ilgili yaptığı uygulamayı hizmete alarak yapmıştır. Günümüzde Veri Merkezi hizmeti veren firmaların sayılarının artması ve internet altyapılarının gelişmesiyle beraber bulut bilişimin kullanım oranıda doğru orantılı olarak artmaktadır. Bulut bilişimde verilen hizmetin türüne göre; genel bulut, özel bulut, topluluk bulutu ve karma bulut olmak üzere farklı şekillerde hizmet sunulmaktadır.

Read more