Eğitimin Kapsamı

Bilgi Teknolojileri Denetimine Giriş, iç denetim planlarının ve
şirket kontrollerinin bilgi sistemleri denetiminden nasıl
etkilendiğini anlamak, BT riskleri ve kontrolleri konusunda
bilgi sahibi olmak isteyen profesyoneller için faydalı bir
eğitimdir. Bilgi Teknolojileri süreçlerine ve sistemlerine
yönelik tanımlanmış bir çok standart ve çerçeve mevcuttur.
Eğitimin amacı, farklı teknik ve analizler ile BT denetimleri
gerçekleştirilebilmek adına, bilgi güvenliği, BT risk yönetimi,
BT sürekliliğinin sağlanması konularında, ilgili yöneticilere, iç
kontrol ve denetim personellerine ve süreç denetçilerine
deneyim kazandırmaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, genel BT kontrolleri kavramları
hakkındaki bilgi edinmek, Bilgi Teknolojileri alanında denetim
kontrollerini öğrenmek, bu alandaki denetim ve yönetim
esasları hakkında bilgi sahibi olmak, Bilgi Teknolojileri
denetimi sürecindeki adımları anlamak, riskler konusunda
bilgi edinmek ve kontrol hedeflerinin anlaşılmasını
sağlamaktır.

Eğitim Programı;

• BT Denetimine Genel Bakış
• BT Denetimine Giriş ve Amaç
• Temel BT Ortamı, BT Bileşenleri ve Özellikleri
• BT Denetimi ile İlgili Regülasyonlar
• Genel BT Kontrol Çerçevesi
• Uygulama ve Altyapı Kontrolleri
• BT Denetiminin Yönetimi
• Bilgi Sistemleri Stratejisi ve Planlaması
• BT Risk Yönetimi
• Bilgi Güvenliği
• Dış Hizmet Sağlayıcılar ile İlişkiler
• Uygulama Sistemlerinin Hayata Geçirilmesi ve Bakımı
• Değişiklik Yönetimi
• Performans ve Kapasite Yönetimi
• BT İnsan Kaynağı Yönetimi