LAN / WAN Yapılandırma

LAN (Yerel Alan Ağı) ve WAN (Geniş Alan Ağı) kurulumu, bir ağ altyapısında farklı amaçlara hizmet ettiklerinden farklı hususları içerir. İşte her birinin dökümü:

### LAN Kurulumu:

1. **Tasarım ve Planlama**:
– Destekleyeceği cihaz ve kullanıcı sayısı da dahil olmak üzere LAN’ınızın kapsamını ve boyutunu belirleyin.
– Anahtarlar, yönlendiriciler ve erişim noktaları gibi cihazların yerleşimi de dahil olmak üzere LAN’ın fiziksel düzenini planlayın.
– Güvenlik ve performans nedenleriyle ağ bölümlendirmesini düşünün.

2. **Donanım Kurulumu**:
– Anahtarlar, yönlendiriciler ve erişim noktaları gibi ağ cihazlarını kurun ve yapılandırın.
– Uygun kablo yönetimi ve etiketlemeyi sağlayarak cihazları Ethernet kablolarını kullanarak bağlayın.

3. **IP Adresleme**:
– DHCP veya statik IP ataması gibi uygun bir adresleme şeması kullanarak LAN üzerindeki cihazlara IP adresleri atayın.
– IP adresi alanını verimli bir şekilde yönetmek için gerekirse alt ağı yapılandırın.

4. **Ağ Hizmetleri**:
– DNS (Etki Alanı Adı Sistemi) ve DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) gibi temel ağ hizmetlerini kurun.
– LAN içindeki trafik akışını kontrol etmek için güvenlik duvarları ve erişim kontrol listeleri (ACL’ler) gibi ağ güvenliği özelliklerini yapılandırın.

5. **Test ve Optimizasyon**:
– Etkili iletişim kurabildiklerinden emin olmak için cihazlar arasındaki bağlantıyı test edin.
– Sorunsuz çalışmayı sağlamak için ağ performansını izleyin ve ayarları gerektiği gibi optimize edin.

### WAN Kurulumu:

1. **İnternet Bağlantısı**:
– Uygun bir hizmet planının seçilmesini ve modem veya yönlendirici gibi gerekli ekipmanların kurulmasını da içerebilecek şekilde, bir İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP) aracılığıyla internete bağlantı kurun.

2. **WAN Teknolojileri**:
– İhtiyaçlarınıza göre DSL, kablo, fiber optik veya kiralık hatlar gibi uygun WAN teknolojilerini seçin.
– Uzak ağlarla veya internetle bağlantı kurmak için yönlendiriciler veya diğer uç cihazlardaki WAN arayüzlerini yapılandırın.

3. **Yönlendirme Yapılandırması**:
– Yönlendirme bilgilerini diğer ağlarla paylaşmak ve verimli paket iletimi sağlamak için yönlendirme protokollerini (BGP, OSPF veya EIGRP gibi) yapılandırın.
– Yerel ağdan çıkan trafiğin yollarını tanımlamak için gerektiği gibi statik rotalar veya varsayılan rotalar ayarlayın.

4. **Güvenlik Önlemleri**:
– WAN üzerinden iletişimi güvenli hale getirmek için VPN (Sanal Özel Ağ) tünelleri veya şifreleme gibi güvenlik önlemlerini uygulayın.
– Ağa yetkisiz erişimi kısıtlamak için erişim kontrolü politikalarını yapılandırın.

5. **İzleme ve Yönetim**:
– Ağ izleme araçlarını kullanarak WAN bağlantılarını performans, kullanılabilirlik ve kullanım açısından izleyin.
– Kritik trafiğe öncelik vermek ve bant genişliği kullanımını optimize etmek için Hizmet Kalitesi (QoS) politikalarını uygulayın.

6. **Yedekleme ve Yük Devretme**:
– Ağ dayanıklılığını sağlamak ve kesinti süresini en aza indirmek için yedek WAN bağlantıları veya yük devretme mekanizmaları gibi artıklık önlemlerini uygulayın.

Bu adımları izleyerek hem LAN’ınızı hem de WAN’ınızı kuruluşunuzun bağlantı ihtiyaçlarını karşılayacak ve aynı zamanda güvenlik, güvenilirlik ve performans sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

© Copyright - Jettim Teknoloji
Supportscreen tag