Ağ İzleme

Bilgi Teknolojileri ağı izleme, bilgisayar ağlarının performansına ve sağlığına göz kulak olmayı içerir. Genellikle şunları içerir:

1. **Cihaz İzleme**: Yönlendiriciler, anahtarlar, sunucular ve güvenlik duvarları gibi cihazların düzgün çalıştığından emin olmak için takip edilmesi.

2. **Trafik İzleme**: Kalıpları, anormallikleri veya potansiyel güvenlik tehditlerini belirlemek için ağ trafiğini izleme.

3. **Performans İzleme**: Optimum performansı sağlamak için bant genişliği kullanımı, yanıt süreleri ve hata oranları gibi ölçümlerin izlenmesi.

4. **Uyarı**: Yöneticileri herhangi bir sorun veya olası sorun hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendirmek için uyarıların ayarlanması.

5. **Günlüğe Kaydetme ve Analiz**: Analiz, sorun giderme ve geleceğe yönelik planlama için günlüklerin ve verilerin toplanması.

Bu proaktif yaklaşım, BT ekiplerinin sorunları, kullanıcıları veya kuruluşun operasyonlarını etkilemeden önce tespit edip çözmelerine yardımcı olur. Bu, istikrarlı ve güvenli bir BT altyapısı sağlamanın kritik bir yönüdür.

© Copyright - Jettim Teknoloji
Supportscreen tag